59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego finansowany w ramach umowy 575/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 


 

Podziękowanie

 

Szanowni Państwo,


W imieniu komitetu organizacyjnego i naukowego pragniemy wyrazić najserdeczniejsze podziękowania wszystkim uczestnikom 59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego za liczny udział i dużą aktywność w czasie jego trwania.


Mieliśmy zaszczyt gościć w Poznaniu ponad 850 osób związanych z chemią i naukami pokrewnymi zarówno z kraju jak i z zagranicy. Byli to zarówno zgłoszeni uczestnicy, zaproszeni goście, przedstawiciele sponsorów i wystawców jak również osoby, którym chemia jest bliska nie tylko z racji wykonywanego zawodu, ale również stanowi Ich pasję i zainteresowanie. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy brali aktywny udział w obradach zjazdowych prezentując wykłady plenarne, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne i postery. Byli wśród nich tegoroczni laureaci medali PTChem, które zostały Im wręczone podczas uroczystości otwarcia Zjazdu w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inaugurację zjazdu uświetnił wykład Prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk prof. Andrzeja Gulczyńskiego zatytułowany „Cyklododekan z podstawnikiem, czyli krótki wykład o Poznaniu dla chemików”.

W trakcie obrad Zjazdu w 14 Sekcjach, 2 Mikrosympozjach i jednej Sesji Specjalnej poświęconej obchodom jubileuszu 75-lecia prof. Bogdana Marcińca wygłoszono 91 wykładów i 179 komunikatów sekcyjnych oraz zaprezentowano 543 postery. Dziękujemy wszystkim prelegentom i autorom prezentacji za ich wkład pracy, dzięki któremu osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom naukowy tegorocznego Zjazdu, co potwierdzają liczne opinie i oceny wystawiane nam przez samych uczestników oraz władze Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Serdeczne podziękowania pragniemy skierować również do Przewodniczących wszystkich Sekcji i Mikrosympozjów za ich pełne zaangażowanie w przygotowanie i organizację obrad. Pragniemy wyrazić niezmierną wdzięczność za owocną współpracę i nieocenioną pomoc przy organizacji Zjazdu.


Streszczenia zaprezentowanych wykładów plenarnych, wykładów sekcyjnych, komunikatów i posterów zostały opublikowane w materiałach zjazdowych zebranych w pojedynczym tomie oznaczonym numerem ISBN (978-83-60988-23-7) i przekazanym wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Zjazdu. Ponadto na stronie internetowej w zakładce „Książka abstraktów” znajdują się materiały zjazdowe w formie elektronicznej.


59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizowany przez Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej nie zakończyłby się sukcesem gdyby nie wspaniały i zgrany zespół bardzo dobrze współpracujących ze sobą ludzi tworzących Komitet Organizacyjny. Oprócz Przewodniczącego tworzyli go, Wiceprzewodniczący prof. dr hab. Maciej Kubicki (UAM), Skarbnik dr hab. inż. Sławomir Borysiak (PP) oraz Członkowie: dr hab. Bogdan Czajka (IMN O/Poznań), dr Piotr Filipiak (UAM), dr hab. Marcin Frankowski, prof. UAM (UAM), dr Jakub Grajewski (UAM), mgr inż. Aleksandra Grząbka-Zasadzińska (PP), dr hab. Zbigniew Hnatejko (UAM), dr Piotr Nowicki (UAM), dr hab. Anna K. Przybył (UAM), dr hab. Rafał Wawrzyniak (UAM), dr Anetta Zioła-Frankowska (UAM).


Dziękując wszystkim osobom pomagającym przy organizacji Zjazdu w sposób szczególny pragniemy podziękować Doktorantom i Magistrantom, wspaniałym młodym ludziom zaangażowanym, bardzo aktywnym i pomocnym podczas funkcjonowania biura Zjazdu oraz trwania poszczególnych Sekcji.


Pragniemy podziękować także prof. dr hab. inż. Lechowi Chmurzyńskiemu, Przewodniczącemu poprzedniego 58 Zjazdu PTChem, który odbył się w Gdańsku, za cenne uwagi i wskazówki.


Podziękowania kierujemy również do wszystkich sponsorów, wystawców i partnerów Zjazdu. Przede wszystkim pragniemy podziękować Platynowym Sponsorom – Firmie Shim-pol (jedynemu współorganizatorowi wspaniałego koncertu operowego w Teatrze Wielkim w Poznaniu), Synthos i Merck oraz Złotemu Sponsorowi – Firmie Perlan.


Dziękujemy wszystkim tym osobom, które już w trakcie trwania Zjazdu jak również osobom które po jego zakończeniu złożyły na nasze ręce serdeczne słowa gratulacji i podziękowań. Umocniło i nadal umacnia Nas to w przekonaniu, że trud i nakład pracy jaki włożyliśmy w to aby czuli się Państwo na Zjeździe w Poznaniu jak w domu i wyjechali stąd w pełni usatysfakcjonowani nie poszedł na marne. Wspaniałe dni spędzone w Poznaniu mogą sobie Państwo przypomnieć przeglądając załączoną na stronie konferencji galerię zdjęć.

Możemy wszyscy być z siebie dumni i pełni energii na przyszłość w końcu MIĘDZY NAMI JEST CHEMIA….

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. zw. dr hab. Henryk Koroniak 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 dr hab. Robert Pietrzak, prof. UAM