Streszczenia

 

 

1. Streszczenia wystąpień prezentowanych podczas 59 Zjazdu Naukowego PTChem:

- wykład sekcyjny – 25 min (z dyskusją)

- komunikat sekcyjny – 15 min (z dyskusją)

- postery (maksymalny wymiar 90x120 cm - format A0, orientacja pionowa)

zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych.

2. Każdy uczestnik konferencji może zgłosić maksymalnie 2 wystąpienia – w tym maksymalnie jedno wystąpienie ustne (wykład sekcyjny lub komunikat sekcyjny).

3. Akceptowalne są streszczenia wystąpień w języku polskim i angielskim.

4. Organizatorzy będą uwzględniać jedynie streszczenia przygotowane za pomocą szablonu (dostępny w zakładce pliki do pobrania) i umieszczone w systemie SYSKON podczas zgłaszania wystąpienia (opcja - plik ze streszczeniem).

5. Przed przystąpieniem do wypełniania szablonu streszczenia prosimy zapoznać się z przygotowaną instrukcją postępowania.

6. Szczególną uwagę proszę zwrócić na możliwość wprowadzenia tylko ograniczonej ilości znaków w pola szablonu.

 

UWAGA!!! - Do prawidłowej obsługi szablonu jest wymagany program MS Word w wersji 2007 lub nowszej.

 

Instrukcja wypełniania szablonu abstraktu:

Pola szablonu streszczenia podzielono na 4 części, każda ma ograniczoną liczbę znaków i pozbawiona jest narzędzia formatowania (wpisywany tekst ma ściśle określoną czcionkę, typ i wielkość).

Tekst 1) Pole kodu streszczenia: należy wpisać numer wybranej sekcji oraz rodzaj prezentacji: W – wykład, K – komunikat, P – poster)

np.: S01W, S07K, S11P

Tekst 2) Pole: Tytuł, Autorzy, Afiliacje (max. 350 znaków)

Autorzy: autor prezentujący pracę z gwiazdką, przy każdym autorze „cyfra” odnosząca się do jego afiliacji.

np. Jan Nowak*1, Jan Kowalski2, Anna K. Kowalska3, Joanna Kowalska4

Afiliacja: oznaczona „*” w przypadku autora prezentującego pełna nazwa instytucji z adresem,

Afiliacja drugiego autora – nazwa instytucji bez adresu, podobnie afiliacja trzeciego autora i dalszych

np. *1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii, ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 4 Politechnika Poznańska

Adres e-mail: tylko autora prezentującego, afiliację i e-mail można umieścić w jednej linii za afiliacją.

Tekst 3 i Tekst 4) Streszczenie maksymalnie 1000 (2x500) znaków łącznie ze spacjami (w przypadku znaków specjalnych najlepiej użyć opcji ctrl+c ctrl+v). W przypadku indeksów górnych należy stosować „daszek” ^.

- indeks górny – np. Ca2+ - Ca2^+^ (za znakiem indeksu)

- indeks dolny – np. CH4 – CH^4 (przed znakiem indeksu)

Literatura: nazwisko, inicjał autora, a w przypadku pozostałych współautorów wpisać et al., tytuł czasopisma, wolumin (rok wydania) i strony

np.: [1] Rouden J. et al., Chem. Rev. 114 (2014) 712-778.

W dolnej części streszczenia można umieścić podziękowanie za finansowanie pracy:

np.: Praca finansowana przez NCN (2013/11/B/ST5/01600)

Rysunki (w osobnym pliku w formacie *.jpg)

Autorzy, którzy chcą zamieścić rysunki proszeni są o wskazanie miejsca umiejscowienia rysunku poprzez umieszczenie w odpowiednim miejscu zwrotu „tu rys. 1”. Plik z rysunkiem, zawierający w swojej nazwie nazwisko autora oraz temat streszczenia, prosimy przesłać na ten adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W nazwie wysyłanych abstraktów prosimy wpisać nazwę sekcji, inicjał imienia i nazwisko uczestnika zjazdu oraz numer zgłoszonej prezentacji i jej rodzaj

np.: S01_J._Kowalski_1W; S01_J._Kowalski_2P; S07_K._Nowak_1P;S07_K._Nowak_2P