Program ramowy

 

 

 

 

** - Wydział Chemii UAM, ul. Umultowska 89b Poznań

SJ – sekcja naukowa poświęcona obchodom jubileuszu 75-lecia profesora Bogdana Marcińca – w ramach sekcji S03 – WCZT
CR – chemia rakietowa – pokaz eksperymentów z komentarzem – w ramach sekcji S13