Serdecznie Zapraszamy

na

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA

59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

która odbędzie się w dniu 19 września 2016 roku o godz. 13.00

w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

znajdującej się w Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1

 

 

Lokalizacja:

 

Organizatorzy konferencji 59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z przyjemnością informują, że uczestnicy konferencji mają prawo korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Poznaniu w dniach 19-23 września 2016. Do bezpłatnego podróżowania komunikacją miejską w strefie A, B i C uprawniają identyfikatory. Identyfikator jest ważny z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

 

ZAPRASZAMY
na 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
w dniach 19-23 września 2016

 

Szanowni Państwo,
W dniach 19-23 września 2016 roku w Poznaniu odbędzie się 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to spotkanie naukowe polskich chemików pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach i w szkołach oraz w jednostkach przemysłowych: chemicznym i pokrewnych. Najważniejszym celem corocznych spotkań chemików jest wymiana doświadczeń i myśli naukowej oraz nawiązanie i podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Uczestnikami zjazdów są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i młodzi dopiero początkujący adepci tej dyscypliny nauki. Spodziewamy się również przybycia na to największe wydarzenie polskiej społeczności chemicznej, przedstawicieli przemysłu, co jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych.
Miejscem obrad 59 Zjazdu PTChem będzie Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obrady będą toczyły się w 14 sekcjach tematycznych, którym towarzyszyć będą dwa mikrosympozja. Program zjazdu obejmuje zarówno wykłady plenarne, które wygłoszą wybitni uczeni, laureaci medali i nagród, wykłady sekcyjne, komunikaty ustne oraz posterowe.
W przekonaniu, że jest to dla polskiej chemii najważniejsze coroczne wydarzenie serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Towarzystwa do udziału w 59 Zjeździe PTChem w Poznaniu, wydarzeniu którego hasło przewodnie brzmi „Między nami jest chemia ….”

 

Komitet Organizacyjny 59 Zjazdu PTChem