Komitet Organizacyjny

 

Przewodniczący:

dr hab. Robert Pietrzak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. Maciej Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

Skarbnik:

dr hab. inż. Sławomir Borysiak (Politechnika Poznańska)

 

Członkowie:

dr hab. Bogdan Czajka, prof. IMN (Instytut Metali Nieżelaznych Oddz. w Poznaniu)

dr Piotr Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Marcin Frankowski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Jakub Grajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Zbigniew Hnatejko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Piotr Nowicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Anna K. Przybył (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Rafał Wawrzyniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Anetta Zioła-Frankowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)