Komitet Honorowy

 

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Prezes PTChem w latach 2010-2015

 

Mł. insp. Konrad Chmielewski

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński

Prezes Polskiej Akademii Nauk

 

Dr Jarosław Gowin

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Prof. UAM dr hab. Andrzej Gulczyński

Prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

 

Zbigniew Hoffmann

Wojewoda Wielkopolski

 

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

 

Prof. dr hab. Andrzej Lesicki

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kadencja 2016-2020)

 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski

JM Rektor Politechniki Poznańskiej

 

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kadencja 2008-2016)

 

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Prof. dr hab. Maciej Żylicz

Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej