Mikrosympozja

 

 

Mikrosypozjum Nazwa Przewodniczący
M01

Chemia alkaloidów

 

Szanowni Państwo,

W 1956 roku Uniwersytet Poznański zyskał nazwę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Inicjatorem tej zmiany był Profesor Jerzy Suszko, ówczesny Rektor Uniwersytetu, a jednocześnie jeden z najwybitniejszych polskich chemików. Jednym z wiodących obszarów działalności naukowej Profesora była chemia alkaloidów, rozwijana przez cały okres jego kariery naukowej za szczególnym uwzględnieniem okresu, gdy był kierownikiem Katedry i Zakładu Chemii Organicznej Uniwersytetu Poznańskiego, a następnie kierownikiem zlokalizowanej w Poznaniu Pracowni Alkaloidów Zakładu Chemii Produktów Naturalnych Instytutu Chemii Organicznej PAN.
Korzystając z okazji, którą jest 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej, pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na mikrosympozjum "Chemia alkaloidów" dedykowane Profesorowi Jerzemu Suszce. Ideą przewodnią sympozjum jest stworzenie platformy, na której spotkają się naukowcy zajmujący się zarówno syntezą de novo alkaloidów i semi-alkaloidów jak i ich praktycznym wykorzystaniem w różnych dziedzinach chemii, biochemii, biologii i medycyny. W ten sposób, pamiętając o tradycji, wykażemy, iż chemia alkaloidów, w różnych aspektach, jest ważną a przede wszystkim atrakcyjną naukowo dziedziną naszej aktywności.
Mikrosympozjum Chemia alkaloidów odbędzie się w środę 21 września w ramach obrad Sekcji Chemii Organicznej. W ramach mikrosympozjum przewidujemy wykłady zaproszonych gości, komunikaty oraz sesję plakatową.


Do zobaczenia w Poznaniu!

 

Prof. UAM dr hab. Beata Jasiewicz (UAM)

Prof. UAM dr hab. Marcin Kwit (UAM)

M02

Kalorymetria i analiza termiczna

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne, drugie Mikrosympozjum Kalorymetrii i Analizy Termicznej, które odbędzie się podczas 59 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w dniach 20 i 21 września 2016 roku (wtorek i środa). W ramach Mikrosympozjum przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące różnych kierunków zastosowań szeroko pojętych metod analizy termicznej w tym mikrospektroskopii termicznej.

Kalorymetria i analiza termiczna stanowią podstawowe i powszechnie stosowane metody charakterystyki materiałowej. Są często codziennym narzędziem pozwalającym na poznawanie właściwości materiałów oraz mechanizmów i kinetyki przebiegu wielu procesów, prowadząc niejednokrotnie do innowacyjnych rozwiązań teoretycznych i praktycznych. Uzupełnieniem mogą być pomiary spektroskopowe próbek poddawanych procesom termicznym a połączenie obu tych technik daje szerokie spektrum nowoczesnych badań i analiz.

Podczas Mikrosympozjum zaprezentowane zostaną, między innymi w formie wykładów i posterów, możliwości zastosowań metod termicznych w różnych obszarach badań. Spotkanie to będzie miejscem zarówno prezentacji własnych doświadczeń, jak i okazją do dyskusji w gronie specjalistów z różnych dziedzin.


 

Prof.dr hab. inż. Barbara Pacewska (PW)