Sekcje Zjazdu

 


 

Sekcja Nazwa sekcji Przewodniczący
S01* Chemia Organiczna i Bioorganiczna

Dr hab. inż. Ewa Kaczorek (PP)

Dr hab. Anna K. Przybył (UAM)

S02 Chemia Nieorganiczna i Bionieorganiczna

Prof. dr hab. Lechosław Łomozik (UAM)

Prof. PP dr hab. inż. Grzegorz Milczarek (PP)

Prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb (UAM)

S03** Chemia Koordynacyjna, Metaloorganiczna i Supramolekularna

Prof. dr hab. Cezary Pietraszuk (UAM)

Prof. dr hab. Violetta Patroniak (UAM)

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder (UAM)

S04 Polimery i Biopolimery

Prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski (UAM)

Dr hab. inż. Sławomir Borysiak (PP)

S05 Technologia Chemiczna

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski (PP)

Prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak (PP)

Prof. UAM dr hab. Robert Pietrzak (UAM)

S06 Chemia Fizyczna i Elektrochemia

Prof. dr hab. Andrzej Molski (UAM)

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Frąckowiak (PP)

S07 Chemia Teoretyczna i Obliczeniowa

Prof. UAM dr hab. Marcin Hoffmann (UAM)

Dr hab. inż. Mariusz Bogacki (PP)

S08 Kataliza

Prof. dr hab. Maria Ziółek (UAM)

Dr hab. Izabela Sobczak (UAM)

S09 Chemia Analityczna i Środowiskowa

Prof. dr hab. Wiesław Wasiak (UAM)

Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel (PP)

S10 Chemia Kosmetyczna i Farmaceutyczna

Prof. dr hab. Izabela Nowak (UAM)

Prof. dr hab. n. farm. Janina Lulek (UM)

Dr hab. n. farm. Judyta Cielecka –Piontek (UM)

S11 Chemia Strukturalna i Krystalografia

Prof. dr hab. Maria Gdaniec (UAM)

Prof. dr hab. Maciej Kubicki (UAM)

S12 Biotechnologia i Chemia Żywności

Prof. dr hab. Henryk Zieliński (PAN o/Olsztyn)

Prof. dr hab. Henryk Jeleń (UP)

dr hab. Agnieszka Waśkiewicz (UP)

S13 Dydaktyka i Historia Chemii Prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM)
S14 Forum Młodych

Prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska (PP)

Dr hab. Mariusz Pietrowski (UAM)

 

* Mikrosympozjum "Chemia alkaloidów" odbędzie się w środę, 21 września w ramach popołudniowych obrad Sekcji Chemii Organicznej i Bioorganicznej - S01

** Sesja naukowa poświęcona obchodom jubileuszu 75-lecia profesora Bogdana Marcińca (środa 21.09 w ramach sekcji S03)