Komitet naukowy

 

Prof. dr hab. Henryk Koroniak

Przewodniczący, Dziekan Wydziału Chemii UAM

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Alejski

Vice-przewodniczący, Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP

 

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski

CBMiM PAN Łódź

 

Dr hab. inż. Sławomir Borysiak

Politechnika Poznańska

 

Dr hab. inż. Anna Dołęga

Politechnika Gdańska

 

Prof. dr hab. Andrzej Dworak

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 

Prof. dr hab. inż. Elżbieta Frąckowiak

Politechnika Poznańska

 

Dr hab. Jacek Guliński, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji

 

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

Politechnika Poznańska

 

Prof. dr hab. Maciej Kubicki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

 Dr hab. Rafał Latajka, prof. PWr

Politechnika Wrocławska

 

Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO

Uniwersytet Opolski

 

Dr hab. inż. Izabela Madura

Politechnika Warszawska

 

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

 

Prof. dr hab. Wojciech Markiewicz

Przewodniczący Komisji Nauk Chemicznych PAN O/Poznań

 

Prof. dr hab. Izabela Nowak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska

Politechnika Warszawska

 

Prof. dr hab. inż. Juliusz Pernak

Politechnika Poznańska

 

Dr hab. Robert Pietrzak, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński

Prezes PAN Oddział w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Danuta Sosnowska

Dyrektor, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

 

Prof. dr hab. Wiesław Wasiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

Politechnika Poznańska