Sponsorzy i partnerzy

 

 

59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to coroczne spotkanie naukowe chemików polskich pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach i w szkołach oraz w jednostkach przemysłowych: chemicznym i pokrewnych. Najważniejszym celem Zjazdu jest szeroko pojęta wymiana doświadczeń i myśli naukowej, a także nawiązanie oraz podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Uczestnikami zjazdów są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i przedstawiciele przemysłu, co jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych. Frekwencja na Zjazdach PTChem przekracza 1000 osób.
Zwracamy się do Firm z propozycją współudziału w organizacji 59. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w dniach 19-23.09.2016 r. w Poznaniu. Proponowaną przez nas formą współpracy ze strony Firm, byłoby udzielenie dotacji zapewniającej pokrycie części kosztów organizacyjnych konferencji.
Formy sponsorowania 59. Zjazdu Naukowego PTChem:
•    wpłata bezpośrednia na konto Zjazdu,
•    sponsorowanie posiłków lub imprez towarzyszących,
•    ufundowanie upominków dla wykładowców i nagród dla uczestników
  za wyróżniające się osiągnięcia naukowe.

Komitet Organizacyjny daje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów z naszego Programu Sponsorskiego. Zainteresowane Firmy prosimy o kontakt z dr hab. inż. Sławomirem Borysiakiem (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Adres do korespondencji dla sponsorów i wystawców:
dr hab. inż. Sławomir Borysiak
Politechnika Poznańska
Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej
Zakład Polimerów
ul. Berdychowo 4
60-965 Poznań

 

Programy sponsorskie

Program „Platynowy Sponsor”


Promocja przed i po konferencji:
•    oficjalny tytuł „ PLATYNOWEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
•    umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji w wersji papierowej (w tym zaproszenia do uczestnictwa w konferencji) wydawanych od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,
•    umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu - od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,
•    umieszczenie reklamy Sponsora (1 strona B5) w „Materiałach Zjazdowych 59 Zjazdu”.

Promocja podczas konferencji:
•    możliwość prezentacji Firmy (10 minut podczas obrad plenarnych konferencji),
•    odczytanie nazwy sponsora podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji,
•    umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na salę konferencyjną,
•    możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
•    umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
•    insert/umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora (foldery, materiały na CD/DVD) do pakietów konferencyjnych dla uczestników,
•    informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
•    wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad.


Udział w konferencji:
•    bezpłatny udział w konferencji 2 pracowników firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)

Stoisko wystawowe:
•    bezpośrednia promocja produktów Firmy,
•    standardowa powierzchnia wystawowa o powierzchni około 4 m2.

Wpłaty:
Tytuł Platynowego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 20 000 zł netto.

Program „Złoty Sponsor”


Promocja przed i po konferencji:
•    oficjalny tytuł „ ZŁOTEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
•    umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji w wersji papierowej (w tym zaproszenia do uczestnictwa w konferencji) wydawanych od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,
•    umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu - od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,
•    umieszczenie reklamy Sponsora (1 strona B5) w „Materiałach Zjazdowych 59 Zjazdu”.

Promocja podczas konferencji:
•    umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na salę konferencyjną,
•    możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad
•    umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
•    insert/umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora (foldery, materiały na CD/DVD) do pakietów konferencyjnych dla uczestników,
•    informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw.
•    wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad


Udział w konferencji:
•    bezpłatny udział w konferencji 1 pracownika firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)

Stoisko wystawowe:
•    bezpośrednia promocja produktów Firmy,
•    standardowa powierzchnia wystawowa o powierzchni około 4 m2.


Wpłaty:
Tytuł Złotego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 13 000 zł netto.

Program „Srebrny Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:
•    oficjalny tytuł „ SREBRNEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
•    umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu - od momentu podpisania porozumienia w sprawie sponsoringu,


Promocja podczas konferencji:
•    umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na salę konferencyjną,
•    insert materiałów promocyjnych Sponsora (foldery, materiały na CD/DVD) do pakietów konferencyjnych dla uczestników,


Udział w konferencji:
•    płatny - koszt uczestnictwa jednej osoby - przedstawiciela firmy (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących): 1200 zł netto,

Stoisko wystawowe:
•    bezpośrednia promocja produktów Firmy,
•    standardowa powierzchnia wystawowa o powierzchni około 4 m2.

Wpłaty:

Tytuł Srebrnego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 7 000 zł netto.

Wpłaty

Program „Platynowy Sponsor” – 20 000 złotych netto
Program „Złoty Sponsor” – 13 000 złotych netto
Program „Srebrny Sponsor” – 7 000 złotych netto

Opłaty opcjonalne:
•    koszt uczestnictwa jednej osoby - przedstawiciela firmy (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących): 1200 zł netto  (dotyczy programu „Srebrny Sponsor”),
•    reklama firmy w „Materiałach Zjazdowych 58. Zjazdu” – 1 strona: 1500 zł netto,
(dotyczy programu „Srebrny Sponsor”),
•    umieszczenie informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad: 1500 zł netto, (dotyczy programu „Srebrny Sponsor”),
•    umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad: 1500 zł netto, (dotyczy programu „Srebrny Sponsor”)

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.

Polskie Towarzystwo Chemiczne

ul. Freta 16

00-227 Warszawa

Bank BGŻ Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

z dopiskiem:  59 Zjazd PTChem

Przedstawione powyżej pakiety to oferta standardowa. Możliwe są indywidualne ustalenia z Państwa Firmą. Wierzymy, że Państwa finansowe wsparcie stanowić będzie nie tylko istotny wkład w organizację Zjazdu i ale także będzie wkładem w rozwój chemii i dziedzin pokrewnych dla następnych pokoleń.